Presentations

Jeg liker å snakke. Her er noen av mine presentasjoner:

Patterns for Key-Value Stores
Presentasjon på JavaZone 2012

Slides at slideshare



Introduksjon til Redis
Presentasjon på javaBin våren 2012

Introduction to Polyglot Persistence
Intern presentasjon på Bekk




Platform As A Service
Presentasjon på Software 2012




Du må vite hva som skjer i produksjon!
Presentasjon på Smidig 2011

Slides hos Slideshare




Implementing Collaborative Filtering using Map/Reduce
Presentasjon på JavaZone 2010




Continuous Performance Testing in the Cloud
Presentasjon på JavaZone 2009