Presentations

Jeg liker å snakke. Her er noen av mine presentasjoner:

Patterns for Key-Value Stores
Presentasjon på JavaZone 2012

Slides at slideshareIntroduksjon til Redis
Presentasjon på javaBin våren 2012

Introduction to Polyglot Persistence
Intern presentasjon på Bekk
Platform As A Service
Presentasjon på Software 2012
Du må vite hva som skjer i produksjon!
Presentasjon på Smidig 2011

Slides hos Slideshare
Implementing Collaborative Filtering using Map/Reduce
Presentasjon på JavaZone 2010
Continuous Performance Testing in the Cloud
Presentasjon på JavaZone 2009